Protocol RVN vanaf 8 juli (Corona)

Protocol RVN vanaf 8 juli (Corona)

1. Iedereen is verplicht zich vooraf aan te melden middels de groepsapp en geeft aan dat hij volgens checklist RIVM mag meedoen.
Zie link RIVM:
https://rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen

2. Iedereen desinfecteert handen bij binnenkomst en vertrek. (desinfectiegel stelt gemeente beschikbaar).

3. Iedereen loopt na binnenkomst in de sporthal een stuk door de zaal in de tribune op om filevorming en groepsvorming bij de entree te vermijden.

4. Iedereen houdt ook tijdens de training zoveel mogelijk 1,5 meter afstand en maakt niet onnodig contact met anderen

Trainers

· Zorgen dat zoveel mogelijk een afstand 1,5 a 2 meter mogelijk is bij de trainingsvormen.

· Verdeel aan het begin de spelers in vaste teams van ongeveer 3 spelers, (en anders liever tweetallen dan viertallen)

· Als er kans is op de vorming van rijtjes dan markeren ze met pilonnen, hoepels, o.i.d. de plekken (stations) tbv 1,5 meter afstand

· Zorgen dat de leden onderling afstand houden als ze instructie krijgen

· Herhalen de regel van geen contact (dus een duim omhoog ipv high five)

Corona – coördinator / toezichthouder

· Vraagt bij de start centraal of iedereen volgens de checklist mee mag doen.

· haalt de ballen op en brengt de ballen weg en zorgt voor desinfecteren met de aanwezige spray vooraf en achteraf.

· Wijst een tweetal leden aan die alle palen neerzet en netten ophangt. Desinfecteren handen zowel na het neerzetten als na het weghalen.

· Zet ramen open en waar mogelijk ook deuren t.b.v. ventilatie

· Houdt in de gaten of iedereen zich aan de regels houdt.

NB Gebruik van kleedkamers en douches is sinds kort weer toegestaan mits anderhalve meter afstand wordt gehouden.

Reacties zijn gesloten.