Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring RVN Nieuwegein

Graag informeert RVN je hoe wij persoonsgegevens registreren, bewaren en eventueel gebruiken.

 • De officiĆ«le identiteits- en contactgegevens van de vereniging;

RVN Nieuwegein;

 • info@rvn-nieuwegein.nl
 • Geregistreerd als; RVN/Gidion, te vinden op Nevobo.nl
 • De soorten persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • Pasfoto
 • Naam (voor- en achternaam)
 • Adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Voor welke doeleinden die verwerkingen plaatsvinden, en op welke grondslag dit plaatsvindt;
 • De gegevens worden gebruikt ten behoeve van een ledenlijst, zodat inzichtelijk is wie er lid is van RVN
 • De gegevens worden gebruikt ten behoeve van de contributie inning.
 • De gegevens worden gebruikt ten behoeve van nieuwsbrieven die binnen de club worden gedeeld. Hierbij zullen de emailadressen in de BCC worden gezet, zodat de e-mailadressen niet zouden kunnen worden misbruikt.
 • Als persoonsgegevens mogelijk worden gedeeld met derde partijen, welke partijen het betreft;
 • De gegevens worden gedeeld met de NeVoBo, ten behoeve van de recreantencompetitie.
 • Verder worden gegevens niet met derden gedeeld.
 • Als persoonsgegevens worden opgeslagen buiten de EU, welke maatregelen er zijn getroffen om een passend beschermingsniveau te waarborgen;
 • Buiten de informatiedeling via e-mail om, worden deze gegevens niet buiten de EU opgeslagen. Alle e-mails worden alleen met bestuursleden gedeeld.
 • Welke rechten de betrokkene (onder bepaalde omstandigheden) heeft, namelijk het recht op inzage, correctie, verwijdering, dataportabiliteit, en het recht van verzet tegen een bepaalde verwerking;
 • De gegevens worden uitsluitend verwerkt en gebruikt door de huidige bestuursleden en uitsluitend ten behoeve van de eerder genoemde doelen.
 • Hoelang persoonsgegevens worden bewaard (of welke criteria daarvoor gelden);
 • De gegevens worden bewaard zo lang iemand lid is van onze club. Het seizoen nadat een lid zich heeft uitgeschreven, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.

Hierbij verklaart RVN ook dat;

 • Indien voor bepaalde verwerkingen toestemming wordt gevraagd, deze te allen tijde mag worden ingetrokken door de betrokkene;
 • Een vermelding dat iedere betrokkene het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Dat wij de persoonsgegevens verwerken van een wettelijke verplichting, als een betrokkene dergelijke persoonsgegevens niet verstrekt kan deze geen lid worden van de vereniging.
 • Wij maken geen gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvorming.

Informatie, wijziging en bezwaar

Je kunt contact opnemen met ons via info@rvn-nieuwegein.nl voor:

 • Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
 • bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.